Evenementen

De Stone Soup openingsmomenten vormden telkens een aanzet tot een actieve dialoog tussen kunstenaars, bewoners, passanten, een kruispunt, de stad. We erkenden hierbij de diversiteit in de buurt en trachtten deze openlijk te vieren. Het op straat delen van de soep hanteerden we als ‘ijsbreker’ waarbij makkelijker een gesprek werd aangeknoopt met iedereen die een nieuwsgierige blik in de richting van de lichtbak wierp.
Meer foto's op Facebook.

Opening #13 — 25 maart 2017

 

Opening #12 — 24 september 2016

 

Opening #11 — 26 maart 2016

 

Opening #10 — 26 september 2015

Foto's: Frederik Sadones

Opening #09 — 15 april 2015

Foto's: Trui Hanoulle en Boutique Vizique

Opening #08 — 4 oktober 2014

Opening #07 — 25 januari 2014

Foto's: Dominique Dierick

Opening #06 tem #01